PolskaWielkopolskie

Misterium w Górce Klasztornej

 

Misterium Męki Pańskiej w Polsce odgrywane jest w wielu miejscowościach. Jeszcze kilka lat temu podobnych spektakli było niewiele. Jednym z bardziej znanych i chętnie odwiedzanych miejsc była Górka Klasztorna. Misterium po raz pierwszy zorganizowano w roku 1984. To inicjatywa księdza Jana Czekały, który wielokrotnie wcielał się w rolę Chrystusa. W tym roku misterium odegrano 4 razy, wystąpiło ponad 80 aktorów. Do tego dochodzi 50 osób obsługi technicznej, które odpowiadają za dekoracje, rekwizyty, nagłośnienie, a także o bezpieczeństwo pielgrzymów. Scenariusz oparty jest na Ewangelii oraz książce „Jezus z Nazaretu” Romana Brandstaettera.

Przy okazji warto wspomnieć, że Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce.

W czasach przedchrześcijańskich było to ważne miejsce kultu, znajdujące w samym środku prastarej puszczy porastającej okolice. Dla naszych pradziadów oddających cześć słowiańskim bogom miało olbrzymie znaczenie. W przyklasztornym parku znajdziemy zrekonstruowany kamienny krąg, ale to już historia na inną opowieść.