PolskaWarmiński-mazurskie

Zamek krzyżacki w Bezławkach przebudowany na kościół

Zwiedzamy mały gotycki zamek, który pomimo późniejszych przekształceń (obiekt służył jako kościół) jest znakomitym przykładem krzyżackiego zamku komornickiego. Zabytek po wcześniejszym umówieniu telefonicznym jest udostępniony do zwiedzania. Zamek jest położony na niewielkim wzniesieniu. Z wieży można oglądać panoramę okolicy.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bezławkach

Historia zamku w Bezławkach

Bezławki są małe, ale miejscowość ma długą historię. Lokacja miała miejsce w roku 1371, a budowa zamku rozpoczęła się w roku 1377. Zamek był siedzibą administratora komornictwa krzyżackiego. Stąd ruszały wyprawy zbrojne na Litwę i Żmudź. W roku 1402 zamek w Bezławkach został siedzibą Świdrygiełły, brata króla Władysława Jagiełły, który był jednak sprzymierzony z krzyżakami. Świdrygiełło kilkakrotnie zmieniał strony konfliktu. Za każdym razem Jagiełło wybaczał mu zdradę. Choć w pewnym momencie naraził się na wielki gniew brata i musiał aż 9 lat przesiedzieć w zamknięciu. Nie było to klasyczne więzienie. Trafił do zamku w Krzemieńcu, gdzie mógł przyjmować nawet gości.

Pozostałości muru obronnego
Spacerujemy ponad stropem kościoła

Zamek w Bezławkach zamieniony na kościół

Zamek składał się z domu zakonnego otoczonego murem obronnym z wieżami i dużego dziedzińca o wymiarach 41 × 51 m. Budynek dla zakonników miał 5 kondygnacji i piwnicę. W XVI wieku zamek zamieniono na kościół ewangelicko-augsburski. Wtedy obniżono mury, a na dziedzińcu powstał cmentarz. Wieżę kościelną z dzwonnicą dobudowano w dopiero w XVIII wieku. Kościół w Bezławkach był własnością ewangelików nawet po II wojnie, ale stał opuszczony. Rozkradziono i zdewastowano wnętrze. W latach 80. XX wieku kościół przejęli katolicy. Nabożeństwa odprawiane są w niedzielę i święta.

Wejście na wieżę kościoła w Bezławkach
Widok z wieży na okolicę

Święty Graal

Słynny kielich znajdował się w XI wieku w Anglii. Jego właścicielem był król Harold Godwinson, który zginął w bitwie Hastings. Jego synowie uciekli z kraju i znaleźli schronienie na Litwie. W ten sposób Święty Graal wpadł w łapy księcia litewskiego Świdrygiełły. Książę w roku 1402 zjawił się w zamku z dwoma cennymi kielichami. W roku 1520 pod Bezławki zbliżyło się wojsko tatarskie. W obawie przed rabunkiem Święty Graal zamurowano w ścianie kościoła. Niestety nikt nie wie w którym miejscu. To oczywiście tylko legenda, ale dobrze się jej słucha podczas zwiedzania zamku krzyżackiego w Bezławkach.

Legenda głosi, że w ścianie kościoła w Bezławkach został zamurowany Święty Graal

 Zwiedzanie dawnego zamku krzyżackiego

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bezławkach udostępniony jest do zwiedzania, ale trzeba wcześniej się umówić. Na drzwiach znajduje się informacja z numerem telefonu do pana, który mieszka w sąsiedztwie i zajmuje się oprowadzaniem turystów. Dla ułatwienia podajemy numer – 519-764-101. Bilet wstępu to, co łaska do skarbonki na utrzymanie zabytku.

Gotycki zamek krzyżacki w Bezławkach

Doktor Arkadiusz Koperkiewicz razem ze studentami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego przez kilka lat prowadził badania archeologiczne na zamku krzyżackim w Bezławkach. W kościele powstała specjalna wystawa. Szkielet za szybą trochę przestraszył naszego Maksa.