PolskaDolnośląskieszlaki górskie

Zamek Cisy i szlaki w Książańskim Parku Krajobrazowym

Zamek Cisy ruiny
Szlak do ruin Zamku Cisy

Zamek Cisy zachował się w formie trwałej ruiny. Wśród turystów zdania są podzielone. Miejsce nazywane jest malowniczym, mało znanym, przereklamowanym albo zaniedbanym. Łatwo znaleźć argumenty na poparcie każdej z tej tezy, ale dla nas ta wycieczka była bombowa. Owszem szlak do zamku prowadzi, przez klasyczny bród na rzecze lub po śliskim moście zbudowanym z pni drzew, ale przecież przygoda jest ważniejsza niż super wygodna ścieżka. Zamek Cisy nie należy również do zapomnianych. Owszem tłumów nie ma, ale na szlaku spotkaliśmy kilku turystów.

ruiny zamku cisy
Zamek Cisy to trwałe ruiny

Informacje praktyczne

  • Zamek Cisy to trwała ruina
  • Wstęp na teren zamku jest bezpłatny i możliwy przez całą dobę (nocna wycieczka latarkami, to musi być świetna przygoda (następnym razem ten pomysł zrealizujemy)
  • Na wycieczkę można wybrać się psem, ale pamiętajcie o smyczy. Tutaj obowiązują takie same zasady jak w lesie
  • Zamek Cisy znajduje się na terenie Książańskiego Park Krajobrazowego. To jest jeden z najstarszych parków w województwie dolnośląskim i zarazem najmniejszy.
zamek cisy
Ruiny Zamku Cisy położone są na skalnym wzgórzu

Jak dotrzeć do Zamku Cisy

Jest kilka dróg prowadzących do ruin. Pamiętajmy, że Zamek Cisy leży na terenie  Książańskim Parku Krajobrazowym i to uważamy za największą atrakcję. W okolicy jest kilka malowniczych szlaków. Zwłaszcza ten wzdłuż doliny rzeki Czyżynki.

  • Szlak zielony, czyli Szlak Zamków Piastowskich z Zamku Grodno
  • Szlak Niebieski – Witków Śląski do Zamku Cisy
  • Szlak rowerowy – Wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego.
brod na zamek cisy
Szlak na Zamek Cisy prowadzi przez bród na rzece
zamek cisy
Przejście przez taki most też nie jest łatwe

Najprostszy i najszybszy sposób dotarcia do Zamku Cisy to przyjazd samochodem od strony miejscowości Cieszów. Poprowadzona jest wąska, ale wygodna droga asfaltowa. Dojeżdżamy do darmowego parkingu leśnego oddalonego od zamku zaledwie o 300 metrów. Stoi tu również wiata, więc jest to świetne miejsce na mały piknik albo nawet doskonałe miejsce na dziki nocleg dla kamperowiczów.

Krzyż pokutny w pobliżu Zamku Cisy

Na Zamku Cisy byliśmy już dwa razy. Wędrówki wzdłuż rzeki Czyżynki bardzo nam się spodobały. Metoda z dojazdem na parking prawie pod samym zamkiem to wersja raczej dla leniwych. Dzięki pieszym spacerom odkryliśmy kilka fajnych miejsc. Przede wszystkim krzyż pokutny. Tym razem nie udało się nam powiązać go z konkretną zbrodnią albo legendą. Co nie zmienia faktu, że zawsze w przypadku takich obiektów mamy lekkie ciarki na plecach. W końcu stoimy w miejscu, gdzie ktoś został zamordowany.

krzyz pokutny
Krzyż pokutny w okolicy Zamku Cisy
rzeka cizynka
Spacerujemy wzdłuż rzeki Czyżynki

Historia Zamku Cisy

Zamek wybudował książę świdnicko-jaworski  Bolko I Surowy lub jego syn Bernard Stateczny. Za­mek po­sa­do­wio­ny na ur­wis­tym zbo­czu, do te­go o­to­czo­ny fo­są, sta­no­wił dos­ko­na­ły punkt ob­ron­ny na gra­ni­cy księs­twa świd­nic­kie­go, strze­gąc rów­no­cześ­nie trak­tów han­dlo­wych z Czech do Świd­ni­cy i do Wro­cła­wia. W następnych wiekach Zamek Cisy kilkakrotnie zmieniał właściciela. Zamek mocno ucierpiał podczas wojen husyckich, ale odbudowano go, a nawet zmodernizowano, przystosowując do wa­run­ków ob­ro­ny ar­ty­le­ryj­skiej. Pod­czas woj­ny trzy­dzies­to­let­niej (1618-48) Zamek Ci­sy zniszczyły i spaliły woj­ska szwedz­kie. Od tego momentu ruiny stały opuszczone.

zamek cisy
Gdzie prowadzą te schody?
zamek cisy
Ruiny wieży na Zamku Cisy

Ruiny Zamku Cisy

W ruinach zamku na wzgórzu schronienia znalazła banda rabusiów. To nie jest legenda. Bandyci napadali na podróżujących i napadali na okoliczne osady. Nieźle narozrabiali jeśli kronikarze poświęcili im trochę czasu. Ruiny jeszcze kilka razy przechodziły z rąk do rąk, ale nikt nie kwapił się z inwestycją i odbudową. Dopiero w roku 1927 wałbrzyszanin Walter Brehmer wykonał prace konserwatorskie. Zrekonstruowano bramę wraz z mostem i wieżę. Warto o tym pamiętać podczas zwiedzania, ponieważ dzisiaj są to najlepiej zachowane fragmenty zamku. Oglądamy zatem nie pozostałości zamku zbudowanego ze średniowiecznej cegły, tylko w miarę współczesne mury. Oczywiście fani autentycznych średniowiecznych budowli znajdą na Zamku Cisy dużo oryginalnych pozostałości po warowni. W latach 60. XX wieku ruiny zabezpieczono. Teren oczyszczono z dziko rosnących drzew i krzaków. Zbudowano drewnianą kładkę nad fosą.

ruiny zamku cisy
Drewniana kładka do Zamku Cisy

Kładka prowadząca do Zamku Cisy w ostatnich latach przeszła gruntowny remont. Podczas naszej pierwszej wizyty nie było jej wcale. Musieliśmy wspinać się po stromym zboczu. Trochę się namęczyliśmy.

zamek cisy
Rozebrany most na Zamek Cisy

Opis Zamku Cisy

Warownia znajduje się na skalistym wzgórzu (350 m n.np.m.). Od północy broniona jest przez dolinę rzeki Czyżynki. Zamek pierwotnie składał się z cylindrycznej wieży o średnicy około 10 m., przylegającej do murów obronnych. Był jeszcze co najmniej dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z dużą salą, kuchnią i izbą dla straży. Od południa dostępu do zamku broniła wykuta w skale fosa. Zamek w roku 1455 powiększono i zmodernizowano. Powstał drugi dziedziniec i kolejny ciąg murów obronnych. W ten sposób powstało międzymurze.

ruiny zamku cisy
Malownicze ruiny Zamku Cisy